Τελευταία Ενημέρωση: 20-11-2023

Σχετικά με τη χρήση των Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης και περιήγησής σας. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται από τον διακομιστή της ιστοσελίδας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, του κινητού σας, ή άλλης συσκευής που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμότητα των Cookies

Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς, όπως τη διευκόλυνση της περιήγησής σας από μια ιστοσελίδα σε άλλη, την αποθήκευση των προτιμήσεών σας και τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας σε μια ιστοσελίδα.

Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας

Τα cookies ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό και τη διάρκειά τους. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τόσο "προσωρινά cookies," τα οποία διαγράφονται αυτόματα κατά το κλείσιμο του φυλλομετρητή, όσο και "cookies διαρκείας," που παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι να λήξει ο προκαθορισμένος χρόνος ισχύος τους. Όσον αφορά τον σκοπό εγκατάστασής τους, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τις παρακάτω κατηγορίες cookies:

Απαραίτητα Cookies

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση σε σελίδες και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τη χρήση αυτών των cookies.

Cookies Προτιμήσεων

Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να θυμάται πληροφορίες που σχετίζονται με επιλογές που έχετε κάνει σε προηγούμενες επισκέψεις, όπως η προτιμώμενη γλώσσα.

Στατιστικά Cookies

Τα στατιστικά cookies βοηθούν στο να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας, συλλέγοντας και καταγράφοντας πληροφορίες ανώνυμα.

Cookies Εμπορικής Προώθησης

Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό επισκεπτών μέσω της ιστοσελίδας μας, με στόχο την προβολή σε αυτούς διαφημίσεων που τους ενδιαφέρουν. Αυτά τα cookies μπορεί να συλλέγουν και να συνδυάζουν πληροφορίες από προηγούμενες επισκέψεις σας με σκοπό την προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων και την αξιολόγηση της απόδοσης τους.

Πριν από τη χρήση όλων των κατηγοριών cookies, ζητάμε πάντοτε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τα αναγκαία cookies, για τα οποία η προηγούμενη συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται. Τα αταξινόμητα cookies είναι σε στάδιο ταξινόμησης και λογίζονται ως αναγκαία.

Διαγραφή των Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης παρέχουν μενού με επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε Cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies συνήθως βρίσκονται εντός των μενού "Help", "Tools" ή "Edit" του προγράμματος περιήγησης. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, αν απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies στον ιστότοπό μας, η λειτουργικότητα του ιστότοπου ενδέχεται να μειωθεί εν μέρει. Επίσης, η απενεργοποίηση ενός Cookie δεν το διαγράφει από τον περιηγητή. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Τροποποίηση Πολιτικής Cookies

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε ενόλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις αναρτηθεί στον ιστότοπο. Θα υπάρχει επίσης ένδειξη στην αρχική σελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μετά από τις τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, πρέπει να σταματήσετε τη χρήση του ιστότοπου.