Η DeltaRent παρουσιάζει αυτόν τον ιστότοπο με βάση τους εξής όρους και προϋποθέσεις ("Συμφωνία"). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους της συμφωνίας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, με οποιονδήποτε τρόπο θεωρούμε αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν την ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία. Είναι απαγορευτική η χρήση του ιστότοπου από ανηλίκους, που δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 18 χρόνια.

Όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, προγραμμάτων κ.λπ., ανήκει στην DeltaRent και προστατεύεται από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκμετάλλευση, όπως τροποποίηση, διαγραφή, χωρίς την έγγραφη άδειά μας. Αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

Κώδικας Δεοντολογίας

Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και με τη σχετική νομοθεσία που αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Περιλαμβάνονται απαγορεύσεις όπως η εκμετάλλευση του ιστότοπου για παράνομους σκοπούς, η μεταβίβαση παράνομων περιεχομένων, και η παρέμβαση στο λογισμικό ή τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επίσης, απαγορεύεται η απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον ιστότοπο.

Οι χρήστες υποχρεούνται να μην δραστηριοποιούνται με τρόπο που να περιορίζει ή παρεμποδίζει άλλους επισκέπτες, να μη χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για παράνομους σκοπούς, και να μη διανέμουν ανεπιθύμητα μηνύματα ή να επιτίθενται στον ιστότοπο με "spamming" ή "flooding."
Επίσης, υπάρχουν απαγορεύσεις σχετικά με την απόκτηση πληροφοριών για τους επισκέπτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους, καθώς και σχετικά με τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τις πληροφορίες του ιστότοπου.

Οι απαγορεύσεις αυτές έχουν ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας, της ηθικής, και του κανονισμού στον ιστότοπο.
Εάν χρειάζεσαι περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες ή ανάλυση για συγκεκριμένα τμήματα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Κρατήσεις και Αγορές

Κατά την πραγματοποίηση κρατήσεων ή αγορών, μπορούμε να ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία της συναλλαγής. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες πιστωτικής κάρτας και άλλα προσωπικά στοιχεία που σας ταυτοποιούν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα δεδομένα θα χειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου.

Ευθύνη για Χρεώσεις

Η παράγραφος επισημαίνει ότι είστε υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των χρεώσεων που πραγματοποιούνται από εσάς ή από εξουσιοδοτημένους χρήστες του λογαριασμού σας και της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλου μηχανισμού πληρωμής. Επίσης, έχετε την ευθύνη για την καταβολή εφαρμοστέων φόρων που σχετίζονται με τις αγορές σας.

Αλλαγές στις Περιγραφές ή τη Διαθεσιμότητα

Η DeltaRent διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει περιγραφές, εικόνες ή παραπομπές σε προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, επισημαίνει ότι οι περιγραφές ή οι εικόνες για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων δεν υποδηλώνουν απαραίτητα έγκριση από εμάς.

Υπερσυνδέσμοι

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα ή την ακρίβεια των ιστότοπων αυτών. Το γεγονός ότι υπάρχει σύνδεσμος προς άλλους ιστότοπους δεν υποδηλώνει την έγκρισή μας.

Επισημαίνουμε τη σημασία της πλήρους και ακριβούς παροχής πληροφοριών κατά την πραγματοποίηση κρατήσεων ή αγορών και τονίζει την ευθύνη του χρήστη για τις χρεώσεις και την καταβολή των φόρων.
 
Αποποίηση Ευθυνών

Παρά τη συνεχή προσπάθεια μας για ακρίβεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας. Σας καλούμε να αξιολογείτε τις πληροφορίες και να λαμβάνετε αποφάσεις με δική σας ευθύνη. Η DeltaRent παρέχει τον ιστότοπο, το περιεχόμενό του, και οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία "όπως είναι" και "όπως διατίθεται". Δεν εγγυόμαστε απρόσκοπτη, σφάλματος απαλλαγμένη, ή ασφαλή χρήση τους. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου, ιών, ή άλλων εκτός ελέγχου μας παραγόντων. Σε περίπτωση σύγκρουσης με συμβάσεις, ισχύουν οι όροι των συμβάσεων.

Περιορισμός Ευθύνης

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι η DeltaRent δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από χρήση του ιστότοπου, τυχόν διακοπές, σφάλματα, ή άλλες αδυναμίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για περιορισμούς λειτουργίας λόγω καταστάσεων εκτός ελέγχου μας. Δεν φέρουμε ευθύνη για ασφάλεια πληροφοριών που μας παρέχετε ή για υποκλοπή από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την DeltaRent για ζημίες που προκύπτουν από παραβίαση της συμφωνίας ή χρήση του ιστότοπου από εσάς. Η αποζημίωση καλύπτει αξιώσεις, ζημίες, δαπάνες, και δικηγορικές αμοιβές.
 
Η διαθεσιμότητα του ιστότοπου δεν είναι εγγυημένη, και η DeltaRent διατηρεί το δικαίωμα να τον καθιστά μη διαθέσιμο κατά καιρούς. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους.

Η Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας, και οποιαδήποτε νομική διαφορά θα εξετάζεται από τα Δικαστήρια της Καλαμάτας. Η παρούσα συμφωνία έχει συνταχθεί στα ελληνικά και, σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των γλωσσών, ισχύει η ελληνική έκδοση.

Τέλος, η DeltaRent διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο. Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις ή χρειάζεστε κάτι περαιτέρω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας (info@deltarent.gr)